Tập có các quy định về cho thuê lao động cung ứng lao động

cung ứng lao động tại thủ đức

Điều 54 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) có quy định cụ thể về hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

“1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.”

Điều 54 BLLĐ 2013 cũng xác định các nghĩa vụ cụ thể đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động khi có hoạt động kinh doanh này:

“1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

2. Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động”

Do là hoạt động mới được pháp luật lao động quy định cụ thể, nên, việc xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực này chịu giới hạn chặt chẽ, chỉ khi đáp ứng được các điều kiện, doanh nghiệp cho thuê lại lao động mới được cấp phép. Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện về ký quỹ, vốn pháp định cũng như điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp, Quý khách hàng lưu ý, việc thực hiện cho thuê lại lao động và được cấp phép thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động chỉ khi hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục những công việc được phép thực hiện cho thuê lại lao động. Đối với công việc dịch vụ bảo vệ mà Quý khách hàng đang thực hiện, Công ty cung ứng nhân sự Revup xác định đây là một công việc được BLLĐ 2013 và Nghị định 55/2013/NĐ-CP cho phép thực hiện hoạt động thuê lại lao động và được tiến hành xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động (Gửi kèm theo đây Phụ lục V Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định 17 loại hình công việc được phếp hoạt động cho thuê lại lao động).

cho thuê lại lao động

Các điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Để được Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Quý khách hàng cần lưu ý các điều kiện phải thực hiện như sau:

Thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định mức ký quỹ để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng. Quý Khách hàng phải nộp tiền ký quỹ này tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê (tức Công ty Quý khách hàng) mở tài khoản giao dịch chính và được hưởng mức lãi suất từ tiền ký quỹ này theo thỏa thuận với ngân hàng.

Tiền ký quỹ này theo Điều 15 BLLĐ 2013 dùng để thoanh toán tiền lương và bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm lợi ích cho người lao động thuê lại.

Điều kiện về vốn pháp định

Khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP xác định doanh nghiệp cho thuê để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo mức vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng, đồng thời mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Điều kiện về trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên. Đối với trường hợp trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh, giấy tờ hợp lệ để chứng minh là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của người đứng tên (hướng dẫn theo Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH).

Điều kiện về người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thuê

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho thuê phải đáp ứng được các điều kiện theo Điều 8 Nghị định 55/2013/NĐ-CP:

“1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

2. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

3. Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”.

Theo hướng dẫn của Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH, người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê theo Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP là người chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Trường hợp Quý khách hàng là công ty cổ phẩn, theo hướng dẫn này, người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Gửi kèm theo thư tư vấn này đơn đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động);

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ (gửi kèm theo đây mẫu tại phụ lục 3 Nghị định 55/2013/NĐ-CP);

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Giấy chứng minh điều kiện của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

Cụ thể, đối với giấy tờ chứng minh vốn pháp định, điều kiện địa điểm và người đứng đầu doanh nghiệp lưu ý như sau:

Một, hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn pháp định

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

+ Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;

+ Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Hai, hồ sơ chứng minh điều kiện của người đứng đầu danh nghiệp

+ Hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động để chứng minh về việc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động.

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê (nội dung sơ yếu lý lịch theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH gửi kèm theo Thư tư vấn này)

Ba, giấy chứng minh địa điểm;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp là nhà thuộc quyền sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh;

+ Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn thuê từ 2 năm trở lên

Trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi trực tiếp, đầy đủ 01 bộ Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, đồng thời gửi 01 Hồ sơ trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để tiến hành đề nghị cấp, Giấy phép.

+ Trong trường hợp Hồ sơ gửi đề nghị thẩm định của doanh nghiệp nộp không đầy đủ các văn bản được quy định trong Hồ sơ cấp Giấy phép, thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn thiếu.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định tính xác thực các nội dung của Hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và gửi kết quả của việc thẩm định Hồ sơ cùng 01 bản sao Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).

+ Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào Hồ sơ đề nghị cấp của doanh nghiệp và kết quả thẩm định Hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cũng như các quy định khác có liên quan để tiến hành việc cấp hoặc không cấp Giấy phép theo thời hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP và có văn bản trả lời gửi cho doanh nghiệp, đồng thời gửi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiến hành thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép về quyết định đó.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp cho thuê phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy phép gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tiếp.

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ có thể đối chiếu với các quy định pháp lý kể trên nếu Quý Công ty đáp ứng được đầy đủ các điều kiện kể trên có thể mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Với những điều kiện hiện tại Công ty hoàn toàn có thể kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà không cần có giấy phép cho thuê lại lao động theo phân tích kể trên.

Dịch vụ Tường Vy chuyên cung cấp trong lĩnh vực Lao động

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động và thực diện dịch vụ pháp lý liên quan về Lao động như: Tư vấn về hợp đồng lao động; Tư vấn về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Kỷ luật và bồi thường vật chất; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Giải quyết tranh chấp trong lao động và các vấn đề khác liên quan.

Công ty Revup nhận cung ứng nhân lực ở các khu vực sau:

Cung Ung Lao Động Tại Thủ Đức

Cung Ứng Lao Động Tại Quận 9

Cung Ứng Lao Động Tại Bình Dương

Cung Ứng Lao Động Tai Kcn Kim Huy

cung ứng lao động tại KCN An Tây Bến Cát

cung ứng lao động thời vụ tại Kcn Sóng Thần 1 /2/3

cung ứng lao động tại Tp Thủ Dầu Một Bình Dương

cung ứng lao động tại kcn Vsip 1

cung ứng cho thuê lao động tại kcn Bàu Bàng

Dịch vụ số 1 về cung ứng lao động tại Dĩ An Bình Dương

Cho Thuê Lao Động Tại Kcn Nam Tân Uyên Bình Dương

Cung ứng cho thuê lao động tại Long An uy tín nhất

Dịch vụ hàng đầu về cung ứng cho thuê lao động tại Vũng Tàu

Dịch vụ cho thuê cung ứng lao động tại tiền Giang số 1 hiện nay

Cho thuê lao động cung ứng tại khu công nghiệp Tây Ninh số 1 hiện nay

Cho thuê cung ứng lao động tại khu công nghiệp Hồ Chí Minh uy tín 2020

Cho thuê cung ứng lao động Biên Hòa Đồng Nai

Cho thuê cung ứng lao động tại KCN Bình Phước

Cho thuê cung ứng lao động tại Khu công nghiệp Gia Bình Bắc Ninh

Cung cấp suất ăn công nghiệp tại các KCN Bình Dương

Cung cấp suất ăn công nghiệp tại Tây Ninh

Cung ứng suất ăn công nghiệp tại các khu công nghiệp Long An

Cung ứng suất ăn công nghiệp tại các KCN của TPHCM

Cung cấp suất ăn công nghiệp tại KCN Đồng Nai

Cung ứng suất ăn công nghiệp tại các KCN Bình Phước

Cung ứng lao động tại KCN Lộc An – Bình Sơn

Cung ứng lao động tại KCN Dầu Giây

Cung ứng lao động tại KCN Giang Điền

Cung ứng lao động tại KCN Long Khánh

Cung ứng lao động tại KCN Ông Kèo

Cung ứng lao động tại KCN AGTEX Long Bình

Cung ứng lao động tại KCN Tân Phú

Cung ứng lao động tại KCN Thạnh Phú

Cung ứng lao động tại KCN Xuân Lộc

Cung ứng lao động tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang

Các bài viết tin tức

An toàn vệ sinh lao động là gì

Hồ sơ xin việc gồm những gì

Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi

Quan hệ lao động là gì

Nguồn nhân lực là gì

Người lao động là gì?

Những thay đổi ở nghị định hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội

Những điểm đáng lưu ý trong luật lao động mới nhất

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?

Lợi ích có được khi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp là gì?

Tất tần tật về thủ tục đăng ký nội quy lao động

Cung ứng cho thuê lao động tại KCX linh Trung 1,2

Những điều đáng lưu ý về nội quy an toàn vệ sinh lao động

Lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2020

Hợp đồng lao động là gì?

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động là gì?

Phương án phòng cháy chữa cháy

Những quy định an toàn lao động việc làm trong khu sản xuất

Thành lập công ty cho thuê lại lao động

10 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi

Quy định về cho thuê lại lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động về cấp giấy phép lao động 2019

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG là gì? Vì sao bạn phải ký HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Làm thời vụ là gì cung ứng nhân lực Revup chia sẽ

Mẫu biên bản bàn giao chuẩn 2020 và chuyên nghiệp nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép cơ bản và những điều cần lưu ý

Phụ lục hợp đồng là gì? Những điều cần lưu ý khi lập

Bật mí cách giới thiệu bản thân gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất 2021

Những điều cần biết về mẫu biên bản bàn giao

Bạn đã biết cách tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT thuận tiện và nhanh chóng nhất chưa? 

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2021

Lưu ý khi ứng tuyển nhân viên giao hàng tại Giao Hàng Tiết Kiệm

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất năm 2020 và lưu ý khi viết đơn

Hướng dẫn chi tiết cách viết báo cáo thực tập cho sinh viên

Mẫu biên bản nghiệm thu và những thông tin xung quanh bạn cần biết

Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2021

C&B là gì? Mô tả công việc của C&B

Phương pháp ghi lại biên bản cuộc họp

Hồ sơ năng lực công ty mới nhất 2020

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

Hạch toán thuế môn bài – Những thông tin bạn cần biết

Quyết định thôi việc là gì? Những mẫu quyết định cho thôi việc mới nhất năm 2020

Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021

Sơ đồ tư duy là gì? Và cách để có một sơ đồ tư duy đẹp

Công cụ word và cách làm mục lục trong word bạn cần biết

Nội dung và ý nghĩa của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Cách viết trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch khi làm hồ sơ xin việc

Mẫu giấy quyết định nghỉ việc và những thông tin liên quan

Ý nghĩa của một mẫu báo cáo công việc bạn cần biết

Phần mềm Excel và tìm hiểu về hàm nhân trong excel

Giải đáp thắc mắc về vấn đề chuyển đổi lương gross sang net

Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất hiện nay

Tiềm năng ngành công nghệ thực phẩm hiện nay

Những thông tin cần có trong một biên bản giao nhận hàng hóa

Giải đáp thắc mắc về bảng báo cáo thành tích cá nhân

Đáo hạn là gì? Những thông tin liên quan đến đáo hạn

Doanh thu thuần là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Những thao tác cơ bản giúp cách căn lề trong Word hiệu quả

Những điều cần biết và lưu ý về giấy biên nhận tiền

Lead time là gì? Và các loại hình trong lead time

Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình hiện nay

Các nguyên tắc cơ bản cần biết trong bảng mô tả công việc

Quy trình và nhu cầu điện máy xanh tuyển dụng như thế nào?

Sử dụng hàm trừ trong excel để đơn giản hóa công việc

Tổng hợp các mẫu giấy xác nhận mới nhất năm 2021

Năng lực là gì? Một số kiến thức về năng lực ít người biết

Kỹ sư xây dựng: Thu nhập hấp dẫn nhưng nhiều thách thức

Mẫu giấy xác nhận công tác

Lợi nhuận gộp là gì?

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Làm tròn trong Excel

Nhân viên nhập liệu

CV cho sinh viên chưa tốt nghiệp

Mẫu đơn khiếu nại

Cách vẽ biểu đồ cột

R&D là gì?

Công nợ là gì

Đa cấp là gì?

C/O là gì?

Ngành kinh doanh quốc tế

Hóa đơn trực tiếp

Biên bản nghiệm thu tiếng anh

Thư mời phỏng vấn

Trợ lý giám đốc

Chuyển file word sang excel

Debit note là gì

Kinh doanh thương mại

Set up là gì

Giá vốn hàng bán là gì

Cách giải nén file rar

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Sáng tạo là gì

Việc làm thêm buổi tối

Hạch toán thuế tndn

Sale admin là gì

Cộng tác viên là gì

Thị phần là gì

Phép nhân trong excel

Bảng kế hoạch kinh doanh

Thư mời nhận việc

Credit card là gì

Kinh doanh quốc tế là gì

Nhân viên kinh doanh tiếng anh

Tờ trình xin kinh phí

Giấy phép đăng ký kinh doanh

Đơn xin việc bằng tiếng anh

Quyết toán là gì

Hóa đơn đỏ là gì

Lọc dữ liệu trong excel

Cách viết cover letter

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Chuyên viên đào tạo

Giám đốc kinh doanh

Cách căn lề trong word 2007

Nghiệm thu là gì

Quản lý đơn hàng

Chiến lược sản phẩm

Quy trình đào tạo nhân viên mới

Biên bản thỏa thuận hợp tác

Account manager là gì

Phiên dịch tiếng trung

Phân tích thị trường

Cách chèn nhạc vào powerpoint

Hàm tìm kiếm có điều kiện trong excel

Lỗi font chữ trong word

Net income là gì

Đơn xin xác nhận hạnh kiểm

Địa chỉ thường trú là gì

Doanh số là gì

Follow up là gì

Quy trình chăm sóc khách hàng

Điểm mạnh của bản thân

Kỹ năng lãnh đạo

Căn chỉnh lề trong word

Trương Thái Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967.462.262