Mẫu tờ trình xin kinh phí và hướng dẫn cách viết tờ trình chi tiết

Tờ trình xin kinh phí chính là một dạng văn bản hành chính rất quen thuộc đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức khác nhau. Theo đó mỗi nhân viên sẽ đều cần dùng nó thường xuyên và liên tục theo nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là đề xuất mua trang thiết bị chung, mua văn phòng phẩm hay những thiết bị cần thiết để phục vụ tổ chức sự kiện,… Vậy tờ trình xin kinh phí là gì? Cách viết tờ trình như thế nào cho đúng chuẩn? Hãy cùng với Revup đi khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Tờ trình xin kinh phí là gì?

Tờ trình xin kinh phí thực chất là một văn bản được dùng để trình bày về sự kiện, đề xuất lên cấp trên phê chuẩn một chủ trương hay giải pháp nào đó mong muốn xin ý kiến chỉ đạo. Nó được sử dụng tương đối phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức do nhu cầu sử dụng tiền dành cho hoạt động chung là thường xuyên và liên tục.

Thường thì đối với các công việc chung thì cá nhân chắc chắn sẽ không thể nào tự bỏ tiền túi của mình ra để chi tiêu nên cần phải viết tờ trình xin kinh phí gửi lên cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên chỉ áp dụng dành cho những trường hợp cần thiết thì mới được làm tờ trình và đồng thời không phải tờ trình nào gửi lên cấp trên đều được phê duyệt hết. Mà thay vào đó cần trải qua nhiều giai đoạn kiểm tra, đánh giá nội dung nêu trong tờ trình rồi mới đưa ra quyết định giải ngân hoặc là không.

Tờ trình xin kinh phí là văn bản trình bày xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên

Hướng dẫn cách viết tờ trình xin kinh phí

Tương tự giống như những văn bản khác thì ở tờ trình xin kinh phí vẫn phải có quốc hiệu tiêu ngữ, góc trên bên phải ghi tên cơ quan, số tờ trình còn góc trên bên trái ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cùng ngày tháng năm viết tờ trình.

Tên tờ trình: TỜ TRÌNH về việc…

Tiếp theo là Kính gửi….

Nêu những căn cứ lập tờ trình xin kinh phí

Nội dung tờ trình: Ở phần này phải nêu rõ lý do làm tờ trình, mục đích sử dụng nguồn kinh phí, đưa ý kiến đề xuất và kiến nghị lên cấp trên cũng như hỗ trợ tạo điều kiện để đề xuất được thực hiện.

Một số mẫu tờ trình xin kinh phí nên tham khảo

Nếu bạn vẫn chưa biết hoặc là phân vân trong cách thức viết tờ trình xin kinh phí như thế nào cho đúng thì có thể tham khảo một số mẫu phổ biến dưới đây:

Mẫu tờ trình xin kinh phí
  • Mẫu tờ trình xin kinh phí số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………………………………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo …………………………………………….

Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: ……………………………………………………………………

Nhằm mục đích ………………………………………………………………, [Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên ……………………………………………………………………….. xin chủ trương được sử dụng nguồn kinh phí vào: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí ……………………………………….:

STT Khoản mục chi phí Số lượng Đơn giá dự tính Thành tiền

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

                                                                                                            Người đề xuất

                                                                                                               (Ký rõ họ tên)

———————————————————————————

  • Mẫu tờ trình xin kinh phí số 02

TÊN CƠ QUAN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ———-                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./……..                                                                              …………, ngày….tháng…..năm…..

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí ………………..

Kính gửi: …………………………………………………….

Căn cứ theo Quyết định ……./……/……. ngày…..tháng…..năm…… của ……………………….

Căn cứ vào tình hình thực tế tại ………………………………………………………………………..

Do đáp ứng nhu cầu cần thiết phải thực hiện (nêu lý do xin kinh phí)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Tên cơ quan) ………….. kính trình lên ………………………………… xin chủ trương phê duyệt được sử dụng nguồn kinh phí này vào việc thực hiện ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

———————————————————————————–

  • Mẫu tờ trình xin kinh phí số 03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ………………                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../……….                                                              …………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Phòng Tài chính – Kế hoạch

– Chủ tịch UBND huyện ……………..

Căn cứ quyết định số …../QĐ-PGD&ĐT ngày…..tháng…..năm……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ……………………………. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm …………………..

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ……………………………………………………………………………..

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ………..-………..

Trường ……………………………. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 8.000.000đ/bộ = 80.000.000đ

– 10 bộ bàn ghế x 1.000.000 đ/bộ = 10.000.000đ

– 01 Ổn áp 10KVA x 5.000.000 đ/cái = 5.000.000đ

– Modem + dây kết nối = 3.000.000đ

Tổng cộng: 98.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ……………………………………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG

————————————————–

  • Mẫu tờ trình xin kinh phí số 04

 TÊN CÔNG TY                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ……/TTr-……                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V.v: Xin kinh phí công đoàn                                                —–oOo—–

———————                                                           ……………………., ngày ….. tháng ….. năm …..

TỜ TRÌNH

Về việc xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ………………………………………………………………………………

– Căn cứ theo quyết định số ……/QĐ-….. của Ban Giám đốc Công ty về việc ………………………..

[Nêu vấn đề cần sử dụng đến phí công đoàn như: hỗ trợ công nhân viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên khó khăn dịp tết, khen thưởng đoàn viên xuất sắc, tổ chức hội nghị công đoàn...]

Ban chấp hành Công đoàn của Công ty đã rà soát lại danh sách cán bộ công nhân viên trong công ty thì thống kê được có …. [Số lượng] đối tượng cán bộ công nhân viên có ………. [hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên xuất sắc…] cần được …………. [trợ cấp, khen thưởng...].

Tuy nhiên, xét đến thời điểm hiện tại, nguồn quỹ công đoàn chỉ còn …………….. đồng, không đủ kinh phí để chi trả hết cho …………………. [Cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, tổ chức hội nghị…]. Vì vậy, Công đoàn cơ sở lập tờ trình xin kinh phí hỗ trợ như sau:

STT Nội dung Kinh phí dự kiến

(Tổng mức kinh phí bằng chữ: …………………………………….. đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Ban lãnh đạo công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                          ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

– Như trên;                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu: VT.

Một số lưu ý cần biết khi viết tờ trình xin kinh phí

Để đảm bảo tờ trình xin kinh phí đúng, đủ, nhanh chóng được phê duyệt thì khi viết bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau đây:

Một số lưu ý cần biết khi viết tờ trình xin kinh phí
  • Nội dung mẫu tờ trình cần trình bày khoa học, có nội dung rõ ràng, chính xác và dễ hiểu. Có như vậy thì cấp trên hay ban lãnh đạo mới nắm rõ yêu cầu. Từ đó dễ dàng đưa ra quyết định là có nên phê duyệt cấp kinh phí hoạt động cho cơ quan/tổ chức đó hay là không.
  • Đơn vị viết tờ trình nêu rõ lý do thuyết phục liên quan đến xin kinh phí, trình bày rõ số tiền muốn được hỗ trợ.
  • Một tờ trình đúng chuẩn thì cần bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết nhằm chứng minh cho số tiền muốn được hỗ trợ. Tờ trình cần có xác nhận, chữ ký từ thủ trưởng đơn vị thì mới đảm bảo hiệu lực.
  • Về phía cơ quan nhận tờ trình cần cử thanh tra đến xem xét, đánh giá tình hình thực tế vì hiện nay có rất nhiều tổ chức cố tình lợi dụng tờ trình xin hỗ trợ tiền cho mục đích không chính đáng. Qua đó có biện pháp xử lý phù hợp.

Vừa rồi là những nội dung cần lưu ý cũng như là một số mẫu đơn chuẩn liên quan đến vấn đề xin kinh phí cho tổ chức/doanh nghiệp. Hy vọng bài viết đáp ứng được đầy đủ thắc mắc cần tìm kiếm. Mọi ý kiến tư vấn hay giải đáp nhanh chóng có thể liên hệ ngay với Revup qua số hotline 0979 737 173 nhé!

Trương Thái Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967.462.262